HullNumber.com ALL HANDS - SEP 1972:
OUR NUCLEAR SURFACE NAVY
Access 4,000+ articles at:
ALL HANDS INDEX
Page 1 - 2 - 3 - 4 - 5

USS BAINBRIDGE (CGN-25)
USS TRUXTUN (CGN-35)
USS CALIFORNIA (CGN-36)
USS SOUTH CAROLINA (CGN-37)
USS VIRGINIA (CGN-38)
USS LONG BEACH (CGN-9)
USS ENTERPRISE (CVN-65)
USS NIMITZ (CVN-68)
USS DWIGHT D. EISENHOWER (CVN-69)
USS CARL VINSON (CVN-70)